Dremel GG05

Tính năng

Sử dụng với dòng Dremel 920 và 930 (nhiệt độ thấp). Có thể được sử dụng cho nhiều loại trang trí trên giấy, carton, thủy tinh, hàng dệt, gỗ, nhựa, vv. Các thanh màu cũng có thể được sử dụng để đóng dấu và trang trí tem.