Dremel GG02

Tính năng

Sử dụng với dòng Dremel 920 (105°) và 930 (165°) Sử dụng trên nhiều vật liệu như như gỗ, nhựa, gốm sứ, hàng dệt, vv