Dremel GG01

Tính năng

Sử dụng với Dremel 910 (165°). Sử dụng trên nhiều vật liệu như như gỗ, nhựa, gốm sứ, hàng dệt, vv