Dremel SM500 Wood & Plastic Carbide Wheel

Tính năng
  • Lưỡi cắt Carbon sử dụng được cho nhiều ứng dụng cắt khác nhau.
  • Dùng để cắt các vật liệu như gỗ thường, gỗ cứng, gỗ dán, vật liệu tổng hợp (composites), sàn laminate, thạch cao, PVC và nhựa.
  • Tránh đè máy khi cắt
  • Độ dày vật liệu tối đa là 1.905cm

Loại lưỡi cắt carbide độc đáo có thể dùng cho nhiều loại vật liệu khác nhau như gỗ thường, gỗ cứng, gỗ dán, vật liệu tổng hợp (composites), sàn laminate, thạch cao, PVC và nhựa.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc Red
Được sử dụng trên Mẫu số SM20