Dremel 480 1/8In. Collet

Tính năng
  • Chuôi kẹp có các vòng nhận diện ở thân.
  • Các vòng này tương ứng với kích thước chuôi kẹp: 0 vòng = 3,2mm; 3 vòng = 2,4mm; 2 vòng = 1,6mm; 1 vòng = 0,8mm
  • Chuôi kẹp tương thích với dây truyền động nối dài 225.
  • Sử dụng được với tất cả loại dụng cụ xoay trừ các dòng đã ngưng sản xuất như Models 1, 2 và Series 1 hoặc các dòng cũ hơn như Models 260, 270 và 280.

Ống nhôm mỏng cung cấp các đường rãnh cho phép phụ kiện được gắn chặt vào máy Dremel.