Dremel 4486 Multi Chuck (black)

Tính năng
  • Không cần sử dụng chuôi kẹp và chìa vặn đai ốc khi thay thế phụ kiện Dremel.
  • Dùng được với các phụ kiện có đường kính thân từ 0.8mm đến 3.2mm và dành cho các dòng như 275, 285, 395, 398, 400 750, 770, 800 và 780.
  • Có thể sử dụng với các loại đầu nối Dremel như 212, 225 và 575.

Khóa kẹp Dremel có khả năng giữ chặt phụ kiện mà không cần dùng đến chuôi kẹp hay chìa vặn đai ốc, giúp cho việc thay thế phụ kiện trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc DimGray
Số lượng 4000, 400, 3000, 398, 395, 300, 285, 275, 200, 100, 8200, 800, 780, 770, 7700, 750
Được sử dụng trên Mẫu số 4000, 400, 3000, 398, 395, 300, 285, 275, 200, 100, 8200, 800, 780, 770, 7700, 750