Dremel 4485 Quick Change Collet Nut Kit

Tính năng
  • Tạo rãnh để các phụ kiện được giữ chắc chắn hơn.
  • Chuôi kẹp có các vòng nhận diện ở thân.
  • Các vòng này tương ứng với kích thước chuôi kẹp: 0 vòng = 3,2mm; 3 vòng = 2,4mm; 2 vòng = 1,6mm; 1 vòng = 0,8mm
  • Sử dụng được với tất cả loại dụng cụ xoay trừ các dòng đã ngưng sản xuất như Models 1, 2 và Series 1 hoặc các dòng cũ hơn như Models 260, 270 và 280.
  • Các chuôi kẹp lẻ có thể kết hợp với đấu nối dây truyền đông Flex-Shaft 235 và 237

Ống nhôm mỏng cho phép các phụ kiện được gắn chặt vào máy Dremel.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc DimGray
Số lượng 4 cái (480, 481, 482, 483)
Được sử dụng trên Mẫu số 4000, 400, 3000, 398, 395, 300, 285, 275, 200, 100, 8200, 800, 780, 770, 7700, 750