Dremel 561 Dremel Multipurpose Spiral Cutting Bit MultiPacks

Tính năng
  • Có thể cắt gỗ, nhựa, thủy tinh, thạch cao, laminate, nhôm và nhựa vinyl.
  • Có thân làm bằng thép, đường kính 3.2mm.
  • Ứng dụng cho cắt đa năng.
  • Mũi cắt tốc độ cao được gắn vào thân làm từ thép có đường kính 3.2mm.

Mũi cắt tốc độ cao có đường kính 3.2mm được gắn vào thân làm bằng thép. Có thể cắt gỗ, nhựa, thủy tinh, thạch cao, laminate, nhôm và nhựa vinyl.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc Red
Thông tin mô tả Mũi cắt đa năng
561 Dremel Multipurpose Spiral Cutting Bit MultiPacks

Đường kính mũi 3.2mm