Dremel 560 Drywall Cutting Bit

Tính năng
  • Phù hợp cắt tường thạch cao để gắn hộp điện, lỗ thông gió và các ứng dụng treo tường khác.
  • Cắt nhanh và gọn tường thạch cao.

Mũi cắt tốc độ cao có đường kính thân 3.2mm cho nhát cắt nhanh và gọn trên tường thạch cao.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc Red
Thông tin mô tả Mũi cắt thạch cao
560 Drywall Cutting Bit

Mũi cắt thạch cao