Dremel 409 Cut-off Wheels .025-Inch, (36 Packs)

Tính năng
  • Sử dụng với trục 402.
  • Dễ dàng cắt hoặc tạo khía cho bu-lông, đinh ốc.
  • Sử dụng cho sắt lá, gỗ mỏng và nhựa.
  • Chỉ cắt bằng phần vành.
  • Dày 6.35mm, 36 miếng 1 lọ

Sử dụng cắt kim loại mỏng, gỗ mỏng và nhựa. Đĩa có thể dùng để cắt hoặc tạo khía cho bu-lông, đinh ốc, sắt lá, gỗ mỏng và nhựa. Chỉ cắt bằng phần vành. Không được dùng để chà nhám hoặc cắt lỗ.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc Red
Thông tin mô tả Đĩa cắt
409 Cut-off Wheels .025-Inch, (36 Packs)

Đường kính đĩa cắt 23.8mm