Dremel 402 Steel Mandrel

Tính năng
  • Trục 402 chủ yếu được sử dụng với các loại đĩa cắt, cụ thể là 409, 411, 412, 413, 420, 423, 425, 426, 456, 511, 512, 540 và 541.
  • Sử dụng chủ yếu với các phụ kiện làm sạch/ đánh bóng.
  • Dùng được cho tất cả các loại máy Dremel.
  • Đường kính thân 3.2mm.

Chân trục có ren để giữ và sử dụng kết hợp với các loại đĩa cắt.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc DimGray
Thông tin mô tả Trục