Dremel 414 Felt Polishing 1/2 In Wheels

Tính năng
  • Dùng để đánh bóng hầu hết kim loại chứa sắt, đá, thủy tinh.
  • Có thể dùng với hỗn hợp đánh bóng 421 để tạo hiệu quả sáng bóng.

Phụ kiện đánh bóng 12.7mm được dùng để làm nhẵn và đánh bóng các vật dụng thô ráp. Có thể dùng để đánh bóng kim loại và nhựa. Sử dụng kết hợp với hỗn hợp đánh bóng 421 để tạo hiệu quả sáng bóng.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc Yellow
Thông tin mô tả Phụ kiện đánh bóng 12.7mm
414 Felt Polishing 1/2 In Wheels

Đường kính 12.7mm