Dremel 404 1/2 ln Nylon Bristle Brushes (2 Packs)

Tính năng
  • Dùng để làm sạch hoặc đánh bóng, đặc biệt là ở những vị trí khó chạm tới.
  • Chổi lông đánh bóng hiệu quả trang sức bằng bạc, đá quý và các loại kim loại quý khác.
  • Có thể dùng để làm sạch nhựa cứng hoặc nhôm như gậy đánh golf bằng graphite hoặc bánh nhôm.
  • Có thể dùng kết hợp với hỗn hợp đánh bóng.

Use for light deburring, cleaning and polishing of silverware, jewelry and other precious metals. Can be used with polishing compound.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc Yellow
Thông tin mô tả Chổi lông
404 1/2 ln Nylon Bristle Brushes (2 Packs)

Đường kính mũi 12.7mm