Dremel 403 3/4 In. Bristle Brush

Tính năng
  • Dùng để làm sạch hoặc đánh bóng, đặc biệt là ở những vị trí khó chạm tới.
  • Lông chổi dài.
  • Có thể dùng để làm sạch nhựa cứng hoặc nhôm như gậy đánh golf bằng graphite hoặc bánh nhôm.
  • Có thể sử dụng với hỗn hợp đánh bóng.

Use for light deburring, cleaning and polishing of silverware, jewelry and other precious metals. Can be used with polishing compound.

Các thông số kỹ thuật
Mã Màu sắc Yellow
Thông tin mô tả Chổi lông
403 3/4 In. Bristle Brush

Đường kính mũi 19.1mm