LÀM BẢNG SỐ NHÀ

tìm dự án của bạn

LÀM BẢNG SỐ NHÀ

Hãy dùng kĩ thuật này để làm 1 một bảng số nhà xinh xắn bằng gỗ cho ngôi nhà của bạn.

Phủ tấm gỗ bằng màu gỗ mà bạn ưa thích và để khô. Phủ tiếp một lớp vécni lên toàn bộ tấm gỗ và để khô. Dùng bút chì và khuôn khắc số để vẽ địa chỉ của bạn lên tấm gỗ.

Dùng máy xoay đa năng Dremel vàmũi cắt191 để khắc số nhà của bạn vào tấm gỗ, lưu ý là hãy khắc ở một độ sâu nhất quán.

Chà nhám và đánh bóng những phần khắc với miếng đánh bóng 511.

Sơn các sốbằng một màu tương phản với màu gỗ và để khô. Hoàn tất!

  • Nửa tấm gỗdán chữnhật 60 cm x 90 cm
  • Găng cao su và vải
  • Khuôn khắc số
  • Vecni chống chịu thời tiết
  • Cọvecni
  • Sơn ngoài trời và cọsơn
  • Bút chì