VỆ SINH BÌNH ẮC QUY CHO XE

tìm dự án của bạn

VỆ SINH BÌNH ẮC QUY CHO XE

Gỡ cápkẹp khỏi bình theo thứ tự dây đen (âm) trước và dây đỏ (dương) sau

Sau khi nới lỏng cápkẹp và khung chứa bình, tháo bình khỏi xe.

Bắt đầu làm sạch toàn bộ phần đỉnh bình cho hết bụi và lớpoxi hóa sử dụng nước và thuốc muối.

Sau khi tháo bình khỏi xe, hãy dùng chổi đồng 535 hoặc 536 để đánh bóng cáp kẹp.

Lắp bình vào xe lại. Phủ các khớp nối 1 ít dầu và kẹp lại như ban đầu.

  • Thuốc muối (Baking Soda)và chổi đồng
  • Găng tay cao su
  • Cờlê đểgỡdây kẹp
  • Cờlê đểgỡbình ắc quy
  • Dầu chống nước