Dremel 678-01 Circle Cutter & Straight Edge Guide

Tính năng
  • Cắt được lỗ tròn từ 3/4" đến 12"
  • Cấu tạo từ thép dập cho độ chính xác và đồ bên tốt
  • Tháo lắp nhanh chóng và dễ dàng mà không cần dụng cụ đi kèm
  • Độ sâu cắt được điều chỉnh dễ dàng qua thống số đo lường
  • Thước đo giúp cắt tròn hoặc cắt thẳng

Giải pháp cho việc cắt tròn trên nhiều loại vật liệu. Lắp ráp dễ dàng với các máy dremel và đường kính cắt lên đến 12".