Dremel 2500 Multi-Vise™

Tính năng
  • xoay được 360° và nghiêng được 50° cho phép người dùng làm việc ở bất kì tư thế nào
  • Bám và mọi mặt phẳng có độ dài từ 2-1/2"
  • Biến máy dremel thành bệ chà nhám, mài
  • Hàm kẹp có thể tháo rời thành thanh kẹp dùng riêng

êto kẹp đa năng dremel cung cấp sự kiểm soát cho các thiết kế khi sử dụng máy dremel. Hàm kẹp có thể tháo rời giúp phân chia công việc dễ dàng