Dremel 220-01 WorkStation™

Tính năng
  • Điều chỉnh góc khoan
  • Bệ đỡ dụng cụ
  • Trục công cụ linh động
  • Cuộn bảo vệ dây
  • Hệ thống đo đạt theo Inch
  • Đánh dấu độ dài và ngưng di chuyển khi đến điểm đánh dấu
  • Khung kim loại mạnh mẽ với 4 kẹp điểm
  • Cung cấp ngăn chứa phụ kiện

Một dụng cụ hỗ trợ khoan cung cấp các lõ khoan chính xác, giữ dụng cự cho các ứng dụng như đánh bóng, chà nhám và điều chỉnh độ cao của dụng cụ từ 16 đến 29 inches